Агуулах хадгалах үйлчилгээ
Агуулах хадгалах үйлчилгээ

Бид тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрийн зориулалттай тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл болон тэсрэх бодисын түүхий эдийг хадгалах үйлчилгээ үзүүлж байна. Тэсрэх материал хадгалах агуулахууд нь “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн шаардлагыг бүрэн хангасан, тусгай харуул хамгаалалт бүхий 2587м2 талбай бүхий 5 агуулахтай

Санал болгох
Дээш