АЖИЛТАН БҮРИЙГ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ, ВАКЦИНД ХАМРУУЛЛАА.

20/11/2023

Нэн тэргүүнд хүний эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах бизнесийн зарчмынхаа дагуу бид ажилтнуудаа1. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх ерөнхий шинжилгээ, үзлэг,2. Улирлын томуугийн вакцин,3. Нийтлэг тохиолддог 5 төрлийн хавдрын маркерийн шинжилгээнд тус бүрт хамруулж дууслаа.Эрүүл мэндийн шинжилгээ, үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нь аливаа өвчлөлийг эрт илрүүлж, хүндрэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, цаг алдалгүй эмчилгээ хийлгэж, эрүүл байх боломжийг бүрдүүлдэг.

***

EACH EMPLOYEE HAS BEEN EXAMINED, TESTED AND VACCINED.In accordance with our business principle of protecting people's health and ensuring safety, we work with our employees1. General preventive health examination and examination,2. Seasonal flu vaccine,3. 5 types of common tumor markers were analyzed.Regular participation in health tests, examinations, and diagnostics provides an opportunity for early detection of any disease, prevention of the risk of complications, prompt treatment, and good health.

Дээш