Аюулгүй ажиллагаа

24/09/2020

Алхам тутамдаа эрсдэлийг удирдан нэн тэргүүнд өөрийн болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж, нийгэм, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй, аюулгүй, найдвартай шийдэл, стандарт, арга барил, технологийг ашиглаж, хариуцлагатай ажилладаг.

Дээш