Skip links

БИДНИЙ ЧАДАМЖ

Бид үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэж, тэсэлгээний цооног өрөмдөх, тэсэлгээний ажил хийх, тэсрэх материал худалдах, импортлох, хадгалах, тээвэрлэх болон цооног түгжих материал бэлтгэх ажлуудыг цогцоор нь гүйцэтгэн ажилладаг.

2001
Байгуулагдсан он
525
Ажилчдын тоо
260+
сая м3 уулын цул

Тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх хүчин чадал

7
сая уртааш метр

Тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх хүчин чадал

250
мянган тонн

Тэсрэх бодис үйлдвэрлэх хүчин чадал

1.5
ширхэг

Тэсэлгээний хэрэгсэл угсрах хүчин чадал

8
ширхэг

Тэсрэх материал үйлдвэрлэл, агуулахын цогцолбор

25
ширхэг

Тэсэлгээний цооног цэнэглэх автомашин

20
ширхэг

Тэсэлгээний цооног өрөмдлөгийн машин

30
сая км/тн

Түүхий эд, тэсрэх материал тээвэрлэх хүчин чадал

12
ширхэг

Тэсэлгээний цооног түгжих автомашин

70
ширхэг

Химийн бодис, тэсрэх материал тээвэрлэгч автомашин

3
ширхэг

Ус соруулах машин

7
5000 м2 талбай бүхий

Засвар үйлчилгээний төв

12
мянган тонн

Тэсрэх материал хадгалах агуулах

23
мянган тонн

Химийн бодис, түүхий эд хадгалах агуулах

6
тонн цагт

Аюултай хог хаягдал устгах төслийн үйлдвэр

— хамтрагчид ба түншүүд
Унших
Чирэх