Бидний үнэт зүйлс
24/09/2020
Аюулгүй ажиллагаа

Алхам тутамдаа эрсдэлийг удирдан нэн тэргүүнд өөрийн болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж, нийгэм, хүрээлэн буй орчиндоо ээл...

Дэлгэрэнгүй
24/09/2020
Ёс зүй

Үргэлж зөвийг эрхэмлэн, хууль дүрмийг чанд сахиж, хууль бус ашиг сонирхол, улс төрийн сөрөг нөлөөллөөс ангид байж, олон улсын стандарт, хэм хэмжээг...

Дэлгэрэнгүй
24/09/2020
Итгэл даах чадвар

Харилцагч бүрийнхээ санал, хүсэлтэд шуурхай, эерэг хариу үзүүлж, эрэлт, хэрэгцээнд нь нийцсэн оновчтой шийдэл, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хү...

Дэлгэрэнгүй
24/09/2020
Бүтээлч хандлага

Шинэ санаа, санаачлагыг урамшуулан дэмжиж, үйлдэл бүрийг чанартай, үр дүнтэй байлгаж, улам хялбаршуулан стандартжуулж, өдөр бүр бүтээлч, хөдөлмөрч ...

Дэлгэрэнгүй
24/09/2020
Хүндэтгэлтэй байдал

Ямагт хүний эрх, эрх тэгш байдлыг дээдэлж, сонирхогч талуудын оролцоог хангаж, үзэл бодлын ялгаатай байдлыг дэмжиж, чин сэтгэлээсээ бусад хүмүүст б...

Дэлгэрэнгүй
24/09/2020
Хамтын зүтгэл

Байгууллага болон оролцогч талуудын эрх ашиг, сайн сайхны төлөө нэгдмэл зорилгодоо хүрэхийн тулд ажилтан бүрийн хичээл зүтгэл, мэдлэг, мэдээлэл, ту...

Дэлгэрэнгүй
Дээш