Тэсэлгээний хэрэгсэл

Тэсэлгээний хэрэгсэл

MERA ShockStar Startline

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт: ShockStar Startline нь нэг тэсэлгээг нөгөөтэй холбох болон тэсэлгээг аюулгүй зайнаас эхлүүлэх зориулалттай. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь стандартын  ShockStar Bunch Connector болон дамарт ороосон ...

Дэлгэрэнгүй
MERA ShockStar Dual Delay

ShockStar Dual Delay тэсэлгээний хэрэгсэл нь гадаргуугийн холбогч болон цооногийн хэрэгслийг хослуулсан бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү хэрэгсэл нь хоёр бүтээгдэхүүн хадгалах зайг хэмнэн, бараа материалын менежментийг ...

Дэлгэрэнгүй
Дээш