Эмульсийн тэсрэх бодис

Эмульсийн тэсрэх бодис

Нитронит Э-70 Задгай эмульс

Нитронит задгай эмульсийн тэсрэх бодис нь Сибирийн эрс тэс уур амьсгалтай, хүйтний нөхцөлд зориулан бүтээсэн ОХУ, Австралийн технологи бүхий байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг ...

Дэлгэрэнгүй
МЕРА ECLIPSE Задгай Эмульс

МЕРА Eclipse задгай эмульсийн тэсрэх бодис нь урвалын идэвхи өндөртэй дулаан газар болон хатуулаг өндөртэй чулуулагт тэсэлгээ хийхэд тохиромжтой бүтээгдэхүүн юм. Хамгийн гол давуу тал нь устай ...

Дэлгэрэнгүй
ANDO-V САВЛАСАН ЭМУЛЬС

ANDO-V  савласан эмульсийн тэсрэх бодисыг АНУ-ын “Пресишн Бластинг Сервисэс” компанийн Европ стандарт бүхий технологи, тоног төхөөрөмжөөр байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүдрийн ил ...

Дэлгэрэнгүй
ANDO-EV САВЛАСАН ЭМУЛЬС

ANDO-EV  савласан эмульсийн тэсрэх бодисыг АНУ-ын “Пресишн Бластинг Сервисэс” компанийн Европ стандарт бүхий технологи, тоног төхөөрөмжөөр байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүдрийн ил ...

Дэлгэрэнгүй
Дээш