Энгийн тэсрэх бодис

Энгийн тэсрэх бодис

Аянга-Х

Энэ бүтээгдэхүүн нь сүвэрхэг мөхлөгт аммиакийн шүү, дизель түлш болон бусад шатах нэмэгдлүүдээс бүрдэх тэсрэх бодис юм. Энэ тэсрэх бодисыг хатуулаг өндөртэй чулуулаг бүхий ил ...

Дэлгэрэнгүй
Аянга

Энэ бүтээгдэхүүн нь сүвэрхэг мөхлөгт аммиакийн шүү, дизель түлш болон бусад нэмэгдлүүдээс бүрдэх энгийн найрлагатай тэсрэх бодис юм. Энэ тэсрэх бодисыг ил болон далд уурхайд ...

Дэлгэрэнгүй
Дээш