Өдөөгч тэсрэх бодис

МЕРА Прайм Өдөөгч

МЕРА Прайм өдөөгч нь сул мэдрэх чадвартай тэсрэх бодис болон тэсэлгээний үндсэн цэнэгийг өдөөж тэслэх зориулалттай тэсрэх бодис юм. МЕРА Прайм өдөөгч тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлд ...

Дэлгэрэнгүй
Дээш