“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ САР”

31/03/2023

МЕРА ГРУПП нь Уул уурхайн аврах 09-р анги, Налайх дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс, Гал унтраах 44-р ангитай хамтран гамшгаас хамгаалах зорилгоор онцгой байдлын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний бэлэн байдлыг хангах сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Алхам тутамдаа эрсдэлийг удирдан нэн тэргүүнд өөрийн болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах нь бидний нэн тэргүүний зорилт билээ.

Дээш