Задгай Эмульсийн Тэсрэх бодисын Т16 үйлдвэр

Задгай Эмульсийн Тэсрэх бодисын Т16 үйлдвэр


Энэхүү үйлдвэр нь жилийн 36,000 тонн Задгай эмульсийн тэсрэх бодисын хольц, тэсрэх бодис үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн, Австрали улсын “Орика” компанийн тоног төхөөрөмж болон NOISE технологиор олон улсын стандартын дагуу байгуулагдсан.
Овоот толгой орчмын уурхайнуудад элбэг тохиолддог урвалын идэвхи өндөртэй цооногт цэнэглэсэн тэсрэх бодис өөрөө тэсрэх үзэгдлээс урьдчилан сэргийлсэн технологи ашигладаг гэдгээрээ онцлогтой.

Дээш