Skip links

МЕРА SHOCKSTAR MS

ShockStar MS цооногийн тэсэлгээний хэрэгсэл нь 0 мс-аас 1000 мс хүртэл 31 өөр хором удаашралын хугацаатай. Эдгээр хэрэгсэл нь цооног дахь өдөөгч болон тэсрэх бодист өдөөлт өгөх үүрэгтэй. Цооног дахь удаашруулагч нь Т-холбогчоор дамжуулан цочир дамжуулах шижим эсвэл тэсэлгээний цахилгаан болон цахилгаан бус хэрэгслээс өдөөлт авдаг.

  • Тэсэлгээг удирдах өргөн боломжийг олгодог.
  • 720 мг үндсэн цэнэг агуулсан.
  • Хором удаашруулах хугацаа нь нарийвчлал сайтай бөгөөд цочир авах чадвар нь 99%-иас дээш байна.
  • Тод шар өнгийн гуурстай тул бусад гадаргуугын хэрэгслээс ялгахад хялбар байдаг.
  • Эрс тэс цаг уурын нөхцөлд ашиглах боломжтой.
  • Холболт хийхэд хялбар

САНАЛ БОЛГОХ

Импортын бүтээгдэхүүн

ECLIPSE задгай эмульсийн тэсрэх бодис

ANDO савласан эмульсийн тэсрэх бодис

Унших
Чирэх