Нитронит Э-70 Задгай эмульс
Нитронит Э-70 Задгай эмульс
Нитронит Э-70 Задгай эмульс


Нитронит задгай эмульсийн тэсрэх бодис нь Сибирийн эрс тэс уур амьсгалтай, хүйтний нөхцөлд зориулан бүтээсэн ОХУ, Австралийн технологи бүхий байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, усанд тэсвэртэй, үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодис юм. Уг тэсрэх бодис нь хэрэглэгчийн хэрэгцээг шаардлаганд нийцүүлэн хуурай болон устай ямар ч төрлийн цооногт, чулуулгийн онцлог шинж чанарт тохируулан Э/70-Э/20 маркын 5 төрлөөр хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэх боломжтой хамгийн үр дүнтэй бүтээгдэхүүн юм.

Бүтээгдэхүүний онцлог чанар
  • ОХУ, Австралийн технологи, тоног төхөөрөмжийг ашиглан өндөр хяналтан дор стандартын дагуу дотооддоо үйлдвэрлэж байна.
  • Тэсрэх бодисын технологи цооногт орсон хойноо тэсрэх бодис болдогоороо  аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангадаг
  • Тэсрэх бодисын нягтыг чулуулгийн онцлогт тохируулан өөрчилж тэсрэх бодисын зарцуулалтыг багасгаж төслийн үр ашигийг нэмэгдүүлнэ.
  • Тэсрэх бодисын хүчийг нэмэгдүүлсэн хольц нэмэлтээр хийж тэсрэлтийн хүчийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
  • Монголын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон бөгөөд  +40 /-40 градуст хэрэглэх бүрэн боломжтой.
  • Үйлдвэр нь уурхайн дэргэд байрлан тусгай зориулалтын цэнэглэгч машинаар тээвэрлэн цооногийг тэсрэх бодисоор богино хугацаанд бүтээмжтэй цэнэглэдэг.

Санал болгох
Дээш