ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

06/04/2023

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: 

· Компанийн техникийн бодлогын хүрээнд бэлэн байдлыг хангах менежментийг тасралтгүй хэрэгжүүлэх

·      Ажлын урсгалыг оновчтой болгох, нөөцийг үр өгөөжтэй зарцуулах үүднээс харилцаа холбоог сайжруулж, удирдан зохион байгуулах

·         Авто техникийн хэсгийн сар, улирал, жилийн төлөвлөгөөг хянаж батлах, гүйцэтгэлийг хянах

·         Сэлбэг материалын ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллах, захиалгын болон зарцуулалтын менежментийг сайжруулах

·         Үйлдвэр болон авто засварын хэрэгсэл, сэлбэг материал, түлшний зарцуулалтанд хяналт тавих

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

-Механик инженер мэргэжилтэй.(Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй)

- Мэргэжлээрээ 5 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай 

-Уул уурхайн автомашин техникийн засвар үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагааны талаар мэдлэгтэй, заавар зөвлөмж өгөх чадвартай

-Төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах

-Асуудал шийдвэрлэх, оновчтой шийдвэр гаргах чадвартай

Дээш