Тогтвортой хөгжил

Тогтвортой хөгжил

Бид мэргэжилтнүүдийнхээ өргөн мэдлэг, туршлага, чадвар, орчин үеийн шилдэг техник, технологидоо суурилан хэрэглэгчийн онцлогт тохирсон, нөөцийн гарцыг хамгийн их байлгах, зардлыг бууруулах, өрөмдлөг тэсэлгээний хамгийн оновчтой шийдлийг санал болгон ажилладаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэж, тэсэлгээний цооног өрөмдөх, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлэх, тэсрэх материал худалдах, импортлох, хадгалах, тээвэрлэх болон цооног түгжих материал бэлтгэх, тэсрэх бодис устгах үйлчилгээнүүдийг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Бид байгаль орчны холбогдох хууль, тогтоомж стандартыг мөрдөж, үйл ажиллагаандаа байгаль орчинд ээлтэй арга, технологийг ашиглан, хаягдлыг багасгаж, бохирдол, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, цэвэр, эрүүл орчинг бий болгоход байнгын анхаарал тавин, ажиллагч бүрийн бүрийн мэдлэг, ...

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Уул уурхай, тэсрэх бодисын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын хувьд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал”-ыг хангаж ажлаа аюулгүй гүйцэтгэх нь бидний нэн тэргүүний зорилго юм. Энэ ч утгаараа МЕРА ХХК-ийн хэмжээнд аливаа ажлыг гүйцэтгэхэд “аюултай” гэж ...

БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэхдээ мэргэшсэн жолооч, тээвэр хариуцагч ажилтан “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” болон “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам” – ыг чанд баримтлан дотоодын цэргийн хамгаалалтын албан ...

ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДАЛ

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэхдээ мэргэшсэн жолооч, тээвэр хариуцагч ажилтан “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” болон “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам” – ыг чанд баримтлан дотоодын цэргийн хамгаалалтын албан ...

Дээш