Тогтвортой хөгжил

Тогтвортой хөгжил

МЕРА нь 2001 онд анхлан байгуулагдсан бөгөөд уул уурхай, дэд бүтцийн салбарт өрөмдлөг тэсэлгээний ажил үйлчилгээ, болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл худалдаалах цогц үйлчилгээ үзүүлэгч үндэсний 100% -ийн хөрөнгө оруулалттай инженерчлэлийн компани.

Бид мэргэжилтнүүдийнхээ өргөн мэдлэг, туршлага, чадвар, орчин үеийн шилдэг техник, технологидоо суурилан хэрэглэгчийн онцлогт тохирсон, нөөцийн гарцыг хамгийн их байлгах, зардлыг бууруулах, өрөмдлөг тэсэлгээний хамгийн оновчтой шийдлийг санал болгон ажилладаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэж, тэсэлгээний цооног өрөмдөх, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлэх, тэсрэх материал худалдах, импортлох, хадгалах, тээвэрлэх болон цооног түгжих материал бэлтгэх, тэсрэх бодис устгах үйлчилгээнүүдийг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Бид байгаль орчны холбогдох хууль, тогтоомж стандартыг мөрдөж, үйл ажиллагаандаа байгаль орчинд ээлтэй арга, технологийг ашиглан, хаягдлыг багасгаж, бохирдол, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, цэвэр, эрүүл орчинг бий болгоход байнгын анхаарал тавин, ажиллагч бүрийн бүрийн мэдлэг, ...

БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙН ЗАРЧИМ Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэхдээ мэргэшсэн жолооч, тээвэр хариуцагч ажилтан “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” болон “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам” – ыг чанд баримтлан ...

ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДАЛ

Компанийн нийгмийн хариуцлагын талаарх бодлого Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэхдээ мэргэшсэн жолооч, тээвэр хариуцагч ажилтан “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” болон “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам” – ыг чанд ...

Аюулгүй ажиллагаа

Бидний бизнесийн зарчмын тэргүүн зарчим - Нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж аюулгүй байдлыг чухалчлан ажиллана. Монгол Улсын хууль, стандартын шаардлагад нийцүүлэн Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал, эрсдэлийн урирдлага, гүйцэтгэлийг байнга сайжруулж “Аюулгүй зөв ажиллах” зан ...

Дээш