Skip links

БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэхдээ мэргэшсэн жолооч, тээвэр хариуцагч ажилтан “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” болон “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам” – ыг чанд баримтлан дотоодын цэргийн хамгаалалтын албан хаагчийн хамт ЦЕГ-ын бүртгэл хяналтын төвөөс батлагдсан маршрутын дагуу сансрын хөдөлгөөнт утас, GPS болон тусгайлан тоноглосон, битүүмжилсэн тээврийн хэрэгслүүдээр аюул осолгүй, түргэн шуурхай, найдвартай тээвэрлэн хүргэж байна.

Унших
Чирэх