Тэсрэх бодис тээвэрлэх үйлчилгээ
Тэсрэх бодис тээвэрлэх үйлчилгээ

Тэсрэх бодис тээвэрлэх  үйлчилгээгээр харилцагчдаа хангах, эрсдлийг бууруулах, өртөгийг бууруулах зорилгоор манай компани тэсрэх бодис тээвэрлэн хүргэх үйлчилгээг бизнестээ нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Бид тэсрэх бодис тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэхдээ стандартын шаардлага хангасан, GPS, сансрын хөдөлгөөнт утас, тэсрэх бодистой харилцах эрхтэй мэргэшсэн жолооч, тэсрэх бодистой харилцах эрхтэй тээвэр хариуцагч бүхий тусгайлан бүрэн тоноглогдсон, битүүмжилсэн тээврийн хэрэгслээр, аюул осолгүй, түргэн шуурхай, найдвартай тээвэрлэн хүргэж байна. Бид түүхэн хугацаанд онцгой болон аюултай ачааг аюул осолгүй тээвэрлэх логистикийн менежментийг бий болгож чадсан бөгөөд хамгийн найдвартай, мэргэжлийн үйлчилгээг цаг тухайд нь хүргэн ажиллах бүрэн чадвартай.

Санал болгох
Дээш