Тэсэлгээний хэрэгсэл угсрах Т15 үйлдвэр
Налайх салбар

Тэсэлгээний хэрэгсэл угсрах Т15 үйлдвэр

МЕРА ХХК-ны Тэсэлгээний хэрэгсэл угсрах Т15 үйлдвэр нь салбартаа тэргүүлэгч технологи үйлдвэрлэгч Аустин детонатор компанийн тоног төхөөрөмж, технологиор 2018 онд байгуулагдсан.

Монгол Улсын анхны Европ стандартад нийцсэн импортын бүтээгдэхүүн орлогч тэсэлгээний хэрэгсэл угсрах энэхүү үйлдвэр нь жилд 500,000 ширхэг тэсэлгээний Нонель хэрэгсэл угсрах хүчин чадалтай юм.

Энэхүү үйлдвэр баригдсанаар хэрэглэгчид их хэмжээгээр Нонель хэрэгсэл хадгалах шаардлагагүй болж хүссэн хэмжээгээр авах боломж бүрдэн хөрөнгө мөнгө, цаг хугацааг хэмнэж салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж байна.

Дээш