ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР

23/09/2021

Ажлын байрны зорилго

Компанийн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанарын удирдлагыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, шуурхай, нэгдсэн хяналт, зохицуулалтаар хангаж, уялдаа холбоог хэрэгжүүлэх замаар компанийн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанарын хяналт, баталгаажуулалтыг стандартын дагуу зохион байгуулж, чанартай холбоотой бодлого, тогтолцоо, үйл ажиллагааг тасралтгүй оновчлон сайжруулах замаар хэрэглэгчид хүргэх үнэ цэнэ, сэтгэл ханамж, компанийн өрсөлдөх чадварыг тасралтгүй нэмэгдүүлэхэд оршино.

Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг

Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:

 • Компанийн чанарын бодлого, тогтолцоо, процедур, журам, заавар, стандарт, норм, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, чанарын удирдлага, сайжруулалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн байдлаар төлөвлөх, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах, хэрэгжилт, гүйцэтгэл, нийцэлд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийж, тайлагнах, тасралтгүй сайжруулах
 •  Компанийн хэмжээнд бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ, түүхий эдийн чанарын хяналт, баталгаажуулалт, туршилт судалгааг холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны болон бусад дүрэм, журам, дотоодын болон олон улсын ISO стандартуудад нийцүүлэн үр дүнтэй, оновчтой зохион байгуулах
 • Аливаа чанарын асуудлыг тухайн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааг гүйцэтгэж буй багтай хамтран үл нийцлийг илрүүлэх, арилгах, урьдчилан сэргийлэх тогтогцоог бүрдүүлж, доголдол, үл нийцлийг тухай бүр үр дүнтэй арилгаж, залруулах, сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах
 • Чанар, гүйцэтгэлийн тасралтгүй сайжруулалтыг урамшуулан дэмжиж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүхий эд, процесс, технологийн өөрчлөлтийн менежментийн бодлого, журам, тогтолцоог хөгжүүлэн бэхжүүлж, өөрчлөлтийн оновчтой менежментийг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэд тасралтгүй хяналт тавих
 • Түүхий эд, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанар, бүтээгдэхүүний дуусах хугацаа зэрэгт хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг үйлдвэрлэлийн процессын өмнө, дунд, төгсгөл, борлуулалтын өмнөх шатанд тасралтгүй явагдах зарчмын дагуу тодорхойлон зохион байгуулж, хяналт, туршилт, шинжилгээний давтамж, дүгнэлтийг тогтмол бүртгэж, дүн шинжилгээ хийж, удирдлагад танилцуулах, чанарын хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх,
 • Хэрэглэгч, харилцагч, нийлүүлэгч, туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээтэй холбоотой санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шуурхай хариу өгч, үр дүнтэй мэдээлэл солилцож, хүндэтгэлтэй, харилцан үр дүнтэй, мэргэжлийн, ёс зүйтэй, харилцаа, хамтын ажиллагааг тасралтгүй хөгжүүлж, компанийг зөв, зохистой, хариуцлагатай төлөөлөх
 • Хариуцсан хэсгийн ажилтнуудыг тасралтгүй сургаж, хөгжүүлэн, идэвхижүүлж, багийн уур эерэг амьсгал, бүтээмжтэй, сэтгэл ханамжтай байдлыг тасралтгүй дээшлүүлж ажиллах, залгамж халааг бэлтгэх

Тавигдах шаардлага

 • Чанарын удирдлагын чиглэлээр хамгийн багадаа таван жил ажилласан ажлын туршлагатай, чанарын удирдлагын тогтолцоог үр дүнтэй нэвтрүүлж ажилласан мэдлэгэ, ур чадвартай байх
 • Үйлдвэрлэл болон инженерингийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэргийн боловсрол эзэмшсэн
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Бусад удирдлагууд, ажилтнуудтай үр дүнтэй харилцаж, нягт хамтран ажиллах, уялдаа холбоог хангаж ажиллах харилцааны болон бичгийн ур чадвартай
 • Компютерийн хэрэглээний программуудыг өндөр түвшинд ажиллах чадвартай Microsoft Excel, Access, Visio болон бусад аналитик дүгнэлт хийх програмуудыг эзэмшсэн байх
 • ERP дотоод систем дээр ажиллах чадвартай
 • Эерэг, зөв хандлагатай байх

Таныг ажлын таатай орчин, найрсаг, мэргэжлийн, хүндэтгэлтэй хамт олон, эрүүл мэндийн даатгал, гүйцэтгэлээс хамаарсан өрсөлдөхүйц цалин урамшуулал, мэргэжлээрээ өсөн дэвших боломж хүлээж байна.

Дээш