Бусад үйлчилгээ

Бусад үйлчилгээ

Агуулах хадгалах үйлчилгээ

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэхдээ мэргэшсэн жолооч, тээвэр хариуцагч ажилтан “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” болон “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ...

Дэлгэрэнгүй
Тэсрэх бодис тээвэрлэх үйлчилгээ

Тэсрэх бодис хадгалалт болон тээвэрлэх цогц үйлчиглээгээр харилцагчдаа хангах зорилгоор манай компани тэсрэх бодис тээвэрлэн хүргэх үйлчилгээг бизнесдээ нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Бид тэсрэх бодис тэсэлгээний ...

Дэлгэрэнгүй
Тэсрэх бодис тээвэрлэх үйлчилгээ
Дээш