2005 он

27/05/2005

  • Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд группийн мэргэжилтнүүдийн санал тусгагдаж, хэрэгжиж эхлэв.
  • МЕРА ХХК Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын нутагт орших Төмрийн хүдрийн ордод Бэрэн группийн захиалгаар анхны тэсэлгээгээ хийв.
  • Хот хооронд тэсрэх материалын тээврийг өөрсдөө гүйцэтгэж эхлэв.

Дээш