2006 он

27/05/2006

  • Монгол Улсад анх удаа бие дааж АНУ-ын тоног төхөөрөмж, технологи бүхий энгийн тэсрэх бодисын Т11 үйлдвэр, агуулахын цогцолборыг Нийслэлийн Налайх дүүрэгт өөрийн зохиосон стандарт, төслийн дагуу ашиглалтад оруулав.
  • “Шилдэг дотоодын хөрөнгө оруулагч Энтрепренёр” болов.

Дээш