2010 он

09/06/2010

  • Ховд аймгийн Хөшөөтийн нүүрсний орд газарт өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ.
  • Энэржи Ресурс ХХК-ийн Ухаа Худгийн нүүрсний уурхайд тэсрэх материал нийлүүлж, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлж эхлэв.
  • Хийн дэр уутыг тэсэлгээний цооногт агаарын зай үүсгэхэд анх удаа нэвтрүүлэн хэрэглэж эхлэв.
  • Үйл ажиллагаандаа олон улсын чанарын удирдлагын ISO 9001:2008 стандартыг нэвтрүүллээ

Дээш