2012 он

09/06/2012

  • Европын мэргэжилтнүүдтэй хамтран, Монгол Улсын иргэний агаарын тээврийн салбар болон нүүрсний уурхайд “Эрсдэлийн үнэлгээ” хийв.
  • Өмнөговь аймгийн Таван Толгойн коксжих нүүрсний ордын Баруун Нарангийн уурхайд өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлэв.
  • Эрдэнэс-Таван Толгой ХК-ийн Таван Толгойн коксжих нүүрсний ордын Зүүн Цанхын уурхайд өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлэв

Дээш