2018 он

09/06/2018

  • Монгол улсын анхны тэсэлгээний хэрэгсэл угсрах Т15 үйлдвэр, Савласан энгийн болон эмульсийн Т13, үйлдвэрүүдийг ашиглалтанд оруулав.
  • Atlas Copco фирмийн Flexi ROC DM-45 өрмийн машин худалдан авч тэсэлгээний өрмийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэв.
  • Задгай эмульсийн тэсрэх бодисын Т16 үйлдвэрийг ашиглалтад оруулав. 
  • Оюутолгойн уурхайд МЕРА ХХК-д үйлдвэрлэсэн эмульсийн тэсрэх бодисоор туршилтын цэнэглэлтийн ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэв.
  • Хово компанид Орика компани технологиоор Эмульсийн цэнэглэгч машин 2 ширхэг захиалуулан хийлгэж цэнэглэлтийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэв.

Дээш