2020 он

19/01/2020

  • Бизнесийн менежментийн ОdooERP системийг МЕРА ХХК-д нэвтрүүлэв.
  • Савласан эмульсийн тэсрэх бодисын Т13 үйлдвэрийн хүчин чадлыг 40%-иар нэмэгдүүлэв.
  • Өдөөгч тэсрэх бодисын Т14 үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, өдөөгч тэсрэх бодисын хатаах хугацааг 15-18%-иар бууруулав.
  • Т16 үйлдвэрийн хүчин чадлыг 22,000тн-оос 36,000тн болгож нэмэгдүүлэв.
  • “ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА - 2020" сэдэвт онол, практикийн бага хурлыг зохион байгуулав.

Дээш