2021 он

19/01/2021

  • Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас жил бүр шалгаруулдаг “ЭРҮҮЛ-АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА”-ын Уул уурхай, олборлолтын салбарын 2020 оны шилдгээр 60 гаруй аж ахуйн нэгжтэй өрсөлдөж МЕРА ХХК шалгарсан.
  • Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг ХНГ-тай хамтран “Бүс нуур”-ын байгалийн цогцолбор газарт зохион байгуулж 510ш мод тарьж, 100ш суулгацыг 3-р хорооны иргэдэд хүлээлгэж өгсөн.

Дээш