2023 он

19/01/2023

  • LC 70 series, 2 ширхэг FlexiROC D65 өрмийн машинаар парк шинэчлэлтээ хийв.
  • Америкийн Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон Уул уурхайн үндэсний ассоциацид гишүүнээр элсэв.
  • Нийгмийн хариуцлагын ажлын хүрээнд GreenSpot төслийн багтай хамтран MЕРА&ГрийнСпот хамтарсан төслийг хэрэгжүүлж нийт 23 ажилтны гэрт мод тарьж, Багахангай дүүрэгт 100ш сибирийн нарс бэлэглэв.
  • МЕРА СЕРВИС ХХК нь Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо болон Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандартууд ISO45001:2018, ISO14001:2016 гэрчилгээнүүдийг эзэмших эрхийг 3 жилийн хугацаатайгаар авав.

Дээш