Ажилд орох хүсэлтийг хэдийн хугацааны дараа ажил горилогчтой холбогддог бэ?

11/07/2019

  • Бид нээлттэй ажлын байрны зарын дагуу анкет хүлээн авах сүүлийн хугацаа дууссаны дараа ажил горилогч нарын ирүүлсэн анкет, тэдгээрийн холбогдох материалуудтай танилцаж, зөвхөн анкетын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ажил горилогчтой ажлын 10 хоногт багтаан эргэн холбогдож дараагийн шатны сонгон шалгаруулалтад урьдаг болно.

Дээш