CARLSON PHOTO CAPTURE ДРОНЫ ЗУРАГЛАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ПРОГРАММ.

19/04/2021

Carlson Photo Capture програм нь дрон ашиглан агаараас  зураглал авч, хэмжилт хийж, цуглуулсан мэдээллээ боловсруулан өндөр нарийвчлалтай уурхайн 3D хэмжээст зураглалыг үүсгэх ба уурхайн талбайн бүхий л хэмжээст хэв шинжийг гаргадаг. 

Carlson Photo Capture дроны зураглал боловсруулах програмыг дараах зорилгоор ашиглана

  • Уурхайн бодит 3D хэмжээст зураглал гаргах.
  • Зурган файлаас 3D хэмжээст зураглал боловсруулах.
  • Уурхайн бодит зургийг 2D болон 3D хэмжээсээр онлайнаар харах.
  • Гадаргуугийн зай хэмжээсийг нарийвчлалтай, хурдан тооцож, эзлэхүүнийг хэмжих.
  • Төслийн нийт хугацааны уурхайн ахилт, өөрчлөлтийг 2D болон
  • 3D хэмжээст дүрслэлээр харах.

Дээш