Skip links

CARLSON PHOTO CAPTURE ДРОНЫ ЗУРАГЛАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ПРОГРАММ.

Carlson Photo Capture програм нь дрон ашиглан агаараас  зураглал авч, хэмжилт хийж, цуглуулсан мэдээллээ боловсруулан өндөр нарийвчлалтай уурхайн 3D хэмжээст зураглалыг үүсгэх ба уурхайн талбайн бүхий л хэмжээст хэв шинжийг гаргадаг.

Carlson Photo Capture дроны зураглал боловсруулах програмыг дараах зорилгоор ашиглана

  • Уурхайн бодит 3D хэмжээст зураглал гаргах.
  • Зурган файлаас 3D хэмжээст зураглал боловсруулах.
  • Уурхайн бодит зургийг 2D болон 3D хэмжээсээр онлайнаар харах.
  • Гадаргуугийн зай хэмжээсийг нарийвчлалтай, хурдан тооцож, эзлэхүүнийг хэмжих.
  • Төслийн нийт хугацааны уурхайн ахилт, өөрчлөлтийг 2D болон
  • 3D хэмжээст дүрслэлээр харах.

Сэтгэгдэл үлдээх

Унших
Чирэх