Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтад ямар бодлого баримтладаг вэ?

15/06/2019

  • Бид ажилтан сонгон шалгаруулахдаа нас, хүйс, бэлгийн чиг хандлага, үндэс угсаа, шашин шүтлэгээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх ба ажил мэргэжил, ур чадварт тулгуурласан ил тод, шударга, нээлттэй байх зарчмыг баримталдаг.

Дээш