Бидний тухай

МЕРА ХХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэл

  • Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрлэл
  • Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ
  • Tэсэлгээний цооног өрөмдлөгийн үйлчилгээ
  • Тэсэлгээний цооног цэнэглэх, түгжих үйлчилгээ
  • Тэсрэх бодис тээвэрлэх, хадгалах үйлчилгээ
Дээш