Өмнө нь ажил орох хүсэлт гаргаж байсан боловч тэнцээгүй бол дахин хүсэлт гаргаж болох уу?

10/07/2019

  • Өмнө нь манай компанид ажилд орох хүсэлт гаргаж байсан боловч тэнцээгүй бол 6 сарын дараа тохирох ажлын байр зарлагдвал дахин ажилд орох хүсэлт гаргах боломжтой болно.

Дээш