Ямар төслүүд дээр ажиллаж байгаа вэ?

12/07/2019

  • МЕРА ХХК нь 5 газар, 4 хэлтэс, 3 салбар, тэсэлгээний хэрэгслийн 6 үйлдвэр, тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл хадгалах 5 агуулахтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд одоогоор бид Налайх дүүрэг, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум, Өмнөговь аймгийн Гурван Тэс сумын нутагт өөрийн тэсрэх бодисын үйлдвэрүүдийг барьж байгуулан, өрөмдлөг, тэсэлгээний ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэж байна.

Дээш