Skip links

АЖИЛТАН БҮРИЙГ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ, ВАКЦИНД ХАМРУУЛЛАА.

Нэн тэргүүнд хүний эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах бизнесийн зарчмынхаа дагуу бид ажилтнуудаа

1. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх ерөнхий шинжилгээ, үзлэг,

2. Улирлын томуугийн вакцин,

3. Нийтлэг тохиолддог 5 төрлийн хавдрын маркерийн шинжилгээнд тус бүрт хамруулж дууслаа.Э

рүүл мэндийн шинжилгээ, үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нь аливаа өвчлөлийг эрт илрүүлж, хүндрэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, цаг алдалгүй эмчилгээ хийлгэж, эрүүл байх боломжийг бүрдүүлдэг.

Сэтгэгдэл үлдээх

Унших
Чирэх