АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХУВААЛЦАХ СЭДЭВ

12/08/2020

“Бейрут хотод болсон Аммиакийн шүүний дэлбэрэлт” -ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүгдэд хуваалцаж байна. Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллацгаая.

Дээш