Skip links

МЕРА Инженеринг ХХК дахин тэсэлгээний цооног түгжигч автомашин ашиглалтад орууллаа.

Түгжигч автомашин ашиглаж богино хугацаанд зориулалтын материалиар түгжээс хийснээр тэсэлгээний ажил чанартай, эрсдэлгүй болохоос гадна тэсрэх бодисын зарцуулалт, ажлын нэгж өртөг буурч, цооног хоорондын зай болон бүтээмж нэмэгддэг билээ.

Сэтгэгдэл үлдээх

Унших
Чирэх