ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨДӨРЛӨГ-2024

13/05/2024

Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль (МГТИС-GMIT)-аас жил бүр зохион байгуулдаг "ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨДӨРЛӨГ-2024" арга хэмжээ Налайх дүүрэгт болж, МЕРА ГРУПП тус өдөрлөгт оролцож байна. Бид тус арга хэмжээнд компанийн үйл ажиллагаа, оюутны дадлага, шинэ төгсөгчидтэй уулзах, хөдөлмөр эрхлэх боломжийн талаар мэдээллүүдийг оюутан, багш, ажилтнуудад түгээн, таниулахаас гадна ганцаарчилсан уулзалтууд хийж оролцлоо.

Дээш