Skip links

Our working hours for loading of explosive and raw materials from our Nalaikh branch till 9:00 pm

Бид хэрэглэгчдийнхээ дунд явуулдаг Сэтгэл ханамжийн судалгаагаар ирүүлсэн хүсэлтийг биелүүлж, Тэсэлгээний ажлын нэгдсэн дүрмийн шаардлагуудыг хангасны үндсэн дээр “Налайх салбар”-аас бараа материал, түүхий эд олгодог цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж, оройн 21:00 цаг хүртэл ажилладаг болголоо.Ингэснээр та бүхэн хэд хэдэн газраас зөвшөөрлийн бичиг баримтуудаа бүрдүүлэх, хамгаалагч авах зэрэг ажлыг автомашины түгжрэл дунд амжуулж явсаар Налайх дүүрэгт оройтож очих үед захиалсан бараа, бүтээгдэхүүнийг тань элдэв хүндрэлгүй ачаад өгдөг боломжтой болголоо.Бид харилцагчдынхаа бүтээмж, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, тасралтгүй үйл ажиллагааг найдвартай хангахын тулд процессийн сайжруулалтын ажлыг цаашид хийсээр байх болно.

Leave a comment

Explore
Drag