Өдөөгч тэсрэх бодис

МЕРА Прайм Өдөөгч

“MERA Prime” өдөөгч нь Үйлдвэрлэлийн зориулалтай, сул мэдрэх чадвартай тэсрэх бодис болон тэсэлгээний үндсэн цэнэгийг өдөөж тэслэх зориулалттай тэсрэх бодис юм. “MERA Prime” өдөөгч тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлд ...

Дэлгэрэнгүй
Дээш