Бидний тухай
Бидний эрхэм зорилго

Бид харилцагчдынхаа бүтээмж, үнэ цэнэ, олон улсад өрсөлдөх чадварыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, тогтвортой хөгжилд манлайлна

Аюулгүй ажиллагаа

Алхам тутамдаа эрсдэлийг удирдан нэн тэргүүнд өөрийн болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж, нийгэм, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй, аюулгүй, найдвартай шийдэл, стандарт, арга барил, технологийг ашиглаж, хариуцлагатай ажилладаг.

Ёс зүй

Үргэлж зөвийг эрхэмлэн, хууль дүрмийг чанд сахиж, хууль бус ашиг сонирхол, улс төрийн сөрөг нөлөөллөөс ангид байж, олон улсын стандарт, хэм хэмжээг баримталж, үнэнч шударга, ёс зүйтэй, ил тод, нээлттэй үйл ажиллагааг явуулдаг. 

Хамтын зүтгэл

Байгууллага болон оролцогч талуудын эрх ашиг, сайн сайхны төлөө нэгдмэл зорилгодоо хүрэхийн тулд ажилтан бүрийн хичээл зүтгэл, мэдлэг, мэдээлэл, туршлага, ур чадварын үр дүнд оновчтой шийдвэр гаргаж, аливаа хүндрэл, бэрхшээлийг хамтдаа даван туулж, багийн хүчээр илүү амжилтыг бүтээдэг.

Хүндэтгэлтэй байдал

Ямагт хүний эрх, эрх тэгш байдлыг дээдэлж, сонирхогч талуудын оролцоог хангаж, үзэл бодлын ялгаатай байдлыг дэмжиж, чин сэтгэлээсээ бусад хүмүүст болон хийж буй ажил, нийгэм, хүрээлэн буй орчиндоо санаа тавьж, хүндэтгэлтэй ханддаг.

Итгэл даах чанар

Харилцагч бүрийнхээ санал, хүсэлтэд шуурхай, эерэг хариу үзүүлж, эрэлт, хэрэгцээнд нь нийцсэн оновчтой шийдэл, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэдэг, хүндрэл бэрхшээлийг нь хамтдаа даван туулдаг, итгэл даасан түнш, тогтвортой хамтрагч нь байна.

Бүтээлч хандлага

Шинэ санаа, санаачлагыг урамшуулан дэмжиж, үйлдэл бүрийг чанартай, үр дүнтэй байлгаж, улам хялбаршуулан стандартжуулж, өдөр бүр бүтээлч, хөдөлмөрч хичээнгүй хандлага, арга барилаар ажлаа гүйцэтгэж, шалгарсан туршлагаар үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулж, бүтээмжээ нэмэгдүүлдэг.

Дээш