Энгийн тэсрэх бодис

Аянга

Энгийн тэсрэх бодис /Аянга / -ыг АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүрэн автомат удирдлагын систем бүхий иж бүрэн суурин тоног төхөөрөмжөөр Монгол улсын МNS4223-94 стандартын дагуу байгаль орчин, ...

Дэлгэрэнгүй
Аянга-Х

Хүчитгэсэн энгийн тэсрэх бодис /Аянга Х /-ыг АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүрэн автомат удирдлагын систем бүхий иж бүрэн суурин тоног төхөөрөмжөөр олон улсын стандартын дагу байгаль орчин, ...

Дэлгэрэнгүй
Дээш