Тэсрэх материалын агуулах
Тэсрэх материалын агуулах

Бид тэсрэх материалын үйлдвэр болон тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлэх бүс нутгуудад “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн шаардлагыг бүрэн хангасан, тусгай харуул хамгаалалт бүхий үйлдвэрийн зориулалттай тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, тэсрэх бодисын түүхий эд, химийн бодис хадгалах агуулахуудтай. 

Хүчин чадал
Тэсрэх материал хадгалах агуулах 10 мян/тонн

Химийн бодис, түүхий эд хадгалах агуулах 10 мян/тонн

Тэсрэх материалын түр агуулахууд

  • Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 3-р хороо “МЕРА” ХХК-ийн Тэсрэх материалын үйлдвэрийн дэргэдэх Тэсрэх материалын агуулах.
  • Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байрлах “МЕРА” ХХК-ийн Тэсрэх материалын үйлдвэрийн дэргэдэх Тэсрэх материалын агуулах.
  • Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт байрлах “МЕРА” ХХК-ийн Тэсрэх материалын үйлдвэрийн дэргэдэх Тэсрэх материалын агуулах.
  • Ховд аймгийн Дарви сумын нутагт орших Хөшөөтийн нүүрсний уурхайд байрлах Тэсрэх материал түгээх түр агуулах.
  • Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт орших Төмөртэйн төмрийн хүдрийн ил уурхайн дэргэдэх Тэсрэх материал түгээх түр агуулах.
  • Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг дахь Төмөр Толгойн уурхайн дэргэдэх Тэсрэх материал түгээх түр агуулах.
  • Өмнөговь аймгийн Мандал овоо сумын нутагт орших Олон Овоотын Алтны ил уурхайн дэргэдэх Тэсрэх материал түгээх түр агуулах.
  • Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутагт орших Ногоон хошуу нүүрсний уурхайн дэргэдэх Тэсрэх материал түгээх түр агуулах.
  • Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагт орших Цагаан суваргын зэсийн хүдрийн уурхайн дэргэдэх Тэсрэх материал түгээх түр агуулах.

Санал болгох
Дээш