Бусад үйлчилгээ

Тэсрэх материалын агуулах

Бид тэсрэх материалын үйлдвэр болон тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлэх бүс нутгуудад “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн шаардлагыг бүрэн хангасан, тусгай харуул хамгаалалт бүхий үйлдвэрийн зориулалттай ...

Дэлгэрэнгүй
Тэсрэх бодис тээвэрлэх үйлчилгээ

Харилцагчдын захиалсан бүтээгдэхүүнийг түргэн шуурхай, эрсдэлгүй, хямд өртөгтэйгөөр тасралтгүй хангах зорилгоор манай компани тэсрэх материал тээвэрлэн хүргэх үйлчилгээг бизнестээ нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Бид тэсрэх материалын ...

Дэлгэрэнгүй
Тэсрэх бодис тээвэрлэх үйлчилгээ
Дээш