Тэсэлгээний цооног цэнэглэх, түгжих үйлчилгээ

Тэсэлгээний цооног цэнэглэх үйлчилгээ

Тэсрэх бодисын найрлагад ордог, урьдчилан үйлдвэрлэж бэлтгэсэн химийн хольцуудыг цэнэглэгч автомашинууд дээр ачиж, тэсэлгээний цооногт технологийн харьцаагаар шахан оруулж, тодорхой хугацааны дараа тэсрэх бодис бэлэн ...

Дэлгэрэнгүй
Тэсэлгээний цооног түгжигч автомашинууд

Бид тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагаа, цэнэглэлтийн бүтээл, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд тэсэлгээний цооног түгжигч автомашин ашигладаг. Тэсэлгээний цооногийн түгжээс хийх ажил нь өрөмдлөг, тэсэлгээний гол ...

Дэлгэрэнгүй
Тэсэлгээний цооног түгжигч автомашинууд
Дээш