Мэдлэг
12/08/2020
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХУВААЛЦАХ СЭДЭВ

“Бейрут хотод болсон Аммиакийн шүүний дэлбэрэлт” -ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүгдэд хуваалцаж байна. Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг ...

Дэлгэрэнгүй
17/04/2019
Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн нэгдсэн жагсаалын урьдчилсан бэлтгэлд хамрагдлаа

МЕРА ХХК нь "Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги"-ийн бүрэлдэхүүнд багтдаг ба 2019.04.24-ны өдөр зохион байгуулагдах Гамшгаас хамга...

Дэлгэрэнгүй
Дээш